Her Yazı veya İşaret Define İşareti Değildir – Definecilikte İşaretler

952

       Yunan kavimleri Bizans İmparatorluğunun son dönemlerine kadar taş, kaya, seramik, mermer gibi cisimlerin üzerine genellikle süsleme amacıyla çeşitli semboller yapmışlardır.

       Mezar başlarına veya yakınlarına yapılan işaretler genellikle orada bir define olduğunu göstermez. Bu işaretler ölünün mezhep, din, dil, ırk gibi bilgilerini içermektedir. 

  Yaptıkları semboller define işaretlemek için değil hobi amacıyla yapılmış sembollerdir. Yunan kavimleri bu sanatlarını uzun süre ve gittikleri her yerde sürdürmüşlerdir. Ükemizde de, hemen hemen her alanda işaretler ve farklı semboller görebiliriz. Bunların %95’ı define işareti değildir. Bunun en büyük kanıtı ülkemizde yapılan resmi kazıların çoğunun boş çıkmasıdır.

         Ancak şunuda es geçmemek gerekir. Sembollerin olduğu her yerde bir kavmin yaşadığı gerçektir. Eski kavimlerin yaşadıkları yerlerde de o döneme ait kalıntılar bulmak mümkündür. Yalnız bu kalıntıları işaretlerle veya semboller bulmak yukarıda yazdığım sebeplerden dolayı neredeyse imkansızdır. Epigrafi – Yazıt Bilimi hakkındaki yazımıza Buradan ulaşabilirsiniz. 


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here