Höyük Nedir? Kral Mezarları, Tümülüs, Mezar Odaları

5355
        Höyük, çok eski bir yerleşme yerinin zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine gelmiş halidir. Ancak çoğu zaman yığma tepe şeklindeki mezar tümülüs anlamında da kullanılır. Anadolu’ da hüyük, öyük veya üyük şeklinde de söylenir. Höyükler zamanla üst üste gelmiş yerleşim yeri birikimleridir. Yükseklikleri 1 metre ile 80 metre arasında, genişlikleri ise 1000 1500 metre arasında değişir. Eski uygarlıkların araştırılmasında çok önemli yer tutarlar. Höyükler, en eskisi en altta olmak üzere katmanlaşmış bir yapıya sahiptir.
 
        Höyüklerin içerisinde genellikle kral, imparator, prens, padişah gibi kişilerin mezarları ve değerli eşyaları bulunur. Höyükler taşlarla veya mermerle çevrili mezar odalarının üstüne toprak yığılmasıyla oluşturulur. Mezar odalarının bir kapısı bulunur. Kapının yönü mezar sahibinin din, ırk gibi özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bazı höyüklerde taşları veya mermerleri birbirine bağlamak için kurşun eritilip döküldüğü görülmüştür. Devamı aşağıda >>>

        Ayrıca bugün Çin sınırları içerisinde yer alan Uygur Özerk Devleti topraklarında Türk yapımı devasa üçgen yapılar (piramitler) keşfedilmiştir ve bunların Mısır ve Aztek piramitleriyle büyüklük ve özellik bakımından yarışacak seviyede olduğu söylenmektedir.
 
        Höyük İyesi, höyüğün koruyucu ruhu demektir. Bu inanç höyük soygunlarının önüne geçmek ve Ata ruhuna saygı duymak amacıyla oluşmuştur. Höyükleri soyanların veya içine girenlerin başlarına felaketler geldiği anlatılır. Höyüklerin Kurgan olarak adlandırıldığı da olur. Bunlar aslında antik höyüklerdir. Batıda Beyaz Piramit olarak da adlandırılmaktadır. Farklı uygarlıklarda kral mezarlarının yığma toprak içerisinde oluşturulmasına sıklıkla rastlanmaktadır. Bunlar Timülüs olarak da adlandırılır.

         Orta Anadolu höyüklerinde neolitik, kalkolitik ve tunç çağı yerleşmelerinin üzerinde, Frig, Hitit, Selçuklu ve Osmanlı yerleşimleri görülebilir. 
        Anadolu’da yaklaşık 20.000 höyük bulunduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde bir çok yerleşim yerinin altında höyükler bulunmaktadır. Anadolu’da bilinen en büyük höyük Aksaray ili sınırları içinde Yeşilova beldesinde yer alan Acemhöyük’tür.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here